EloVIEW - Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/006

SIA Conelum un SIA Apply īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātībā" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākumā " Atbalsts produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Pētniecības projekta nosaukums: EloView Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006 
Projekta Mērķis ir izpētīt un izstrādāt plaša redzeslauka opto-elektronisko modulāro sistēmu (EloVIEW), kas ļaus jebkurai ražošanai pilnīgi automātiski noskanēt paraugu dabūjot analizējamo bildi, kas dos iespēju veikt priekštatu par mikro floru, kur mikroorganismu izmērs ir >0,49 mikroni.

 

Pirmā ceturkšņa ( 01.04.2019 – 30.06.2019) SIA Conelum un SIA Apply “EloView” projekta ietvaros strādāja pie optoelektroniskā moduļa prototipēšanas, kā arī  definēja nepieciešamo optoelektronisko komponenšu tehnisko raksturlielumu. Komanda strādāja pie algoritmu un EloKIT metodes pielāgošanas un verificēja mikroskopa izšķirtspējas optisko kapacitāti atbilstoši EloKIT metodei.

Otraja ceturkšņa ( 01.07.2019 – 30.09.2019) SIA Conelum un SIA Apply veiksmigi pabeidza projektu “EloView”. Uzbubuveta "EloView" moduļa sistēma var digitalizēt paraugus ar noteiktu izšķirtspēju un ātrumu, kas atbilst EloSCOPE procesēšanas vajadzībām.