EloVIEW - Projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/006

SIA Conelum un SIA Apply īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātībā" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākumā " Atbalsts produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otras projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Pētniecības projekta nosaukums: EloView Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006 
Projekta Mērķis ir izpētīt un izstrādāt plaša redzeslauka opto-elektronisko modulāro sistēmu (EloVIEW), kas ļaus jebkurai ražošanai pilnīgi automātiski noskanēt paraugu dabūjot analizējamo bildi, kas dos iespēju veikt priekštatu par mikro floru, kur mikroorganismu izmērs ir >0,49 mikroni