EloVISION & EloKIT TBC-Liquid ” Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/005.

SIA Conelum un SIA Apply īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātībā" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākumā " Atbalsts produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir izpētīt un izstrādāt ELOKIT kvalitatīvu un kvantitatīvu testēšanas protokolu izveidi priekš TBC (total bacteria count) noteikšanas noteikta klāsta šķidros paraugos, ka ari neirontīklubalstītu automatizētu testēšanas sistēmu priekš paātrinātas kvantitatīvās mikrobioloģiskās baktēriju analīzes ķīmiskās un pārtikas ražošanas mikroorganismiem, kuru izmērs ir >0,49 mikroni.


Projekta pirmajā ceturksnī (01.08.2019 – 31.10.2019) SIA Conelum un SIA Apply “EloVISION & EloKIT TBC-Liquid” projekta ietvaros strādāja pie teorētiskās specifikāciju un prasību noteikšanas EloVISION izpētes mikroskopam darbam ar >500nm signāla avotiem, “Auto encoder” metodes izpēte un praktiskiem eksperimentiem datu kompresijai konkrētā tipa paraugiem (iegūtiem ar EloKIT TBC-Liquid metodi), kā arī pētniecības darbi, lai samazinātu inkubēšanas laiku, strādājot ar papildus augšanas faktoriem.