EloVISION & EloKIT TBC-Liquid ” Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/005.

SIA Conelum un SIA Apply īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātībā" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākumā " Atbalsts produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otras projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir izpētīt un izstrādāt ELOKIT kvalitatīvu un kvantitatīvu testēšanas protokolu izveidi priekš TBC (total bacteria count) noteikšanas noteikta klāsta šķidros paraugos, ka ari neirontīklubalstītu automatizētu testēšanas sistēmu priekš paātrinātas kvantitatīvās mikrobioloģiskās baktēriju analīzes ķīmiskās un pārtikas ražošanas mikroorganismiem, kuru izmērs ir >0,49 mikroni.