EloVISION & EloKIT TBC-Liquid ” Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/005.

Projekta trešajā ceturksnī (01.02.2020 – 31.04.2020) SIA Conelum un SIA Apply “EloVISION & EloKIT TBC-Liquid” projekta ietvaros turpināja praktiskā EloSCOPE validāciju ar reāliem signālu avotiem; automatizētās platformas un automatizētās divpakāpju Z ass kontroles gala verisiju integrāciju; 447 un 473 nm lāzeru, kā ierosmes gaismu avotu, validāciju. Gala sistēmas salikšana, kalibrācija, atkļūdošana un validācijas labaratorijas apstākļos. Tāpat tika turpināts darbs pie izstrādātā protokola validācijas dažādiem mikroorganismiem, izvērtēts par cik iespējams samazināt protokola apstrādes laiku, neietekmējot rezultātu. Veikta pozitīvo signālu uzskaite ar epifluorescences mikroskopiju.

Projekta otrajā ceturksnī (01.11.2019 – 31.01.2020) SIA Conelum un SIA Apply “EloVISION & EloKIT TBC-Liquid” projekta ietvaros turpināja praktiskā EloSCOPE validāciju ar reāliem signālu avotiem; datu kopu gatavošanu; izpētīt automatizētās platformas pieejamību, kā arī automatizētās divpakāpju Z ass kontroles elektromehānismu pieejamību tirgū un izvēlētās gala versijas integrācijas iespējas; 447 un 473 nm lāzeru, kā ierosmes gaismu avotu, validāciju. Protokola validācija attiecībā uz šūnu skaita zudumiem apstrādes laikā. Uzsākti pētījumi pie izvērtējuma par cik samazinās šūnu skaits veicot katru apstrādes soli, t.sk., centrifugēšana, pipetēšana, skalošana, krāsošana).

SIA Conelum un SIA Apply īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātībā" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākumā " Atbalsts produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir izpētīt un izstrādāt ELOKIT kvalitatīvu un kvantitatīvu testēšanas protokolu izveidi priekš TBC (total bacteria count) noteikšanas noteikta klāsta šķidros paraugos, ka ari neirontīklubalstītu automatizētu testēšanas sistēmu priekš paātrinātas kvantitatīvās mikrobioloģiskās baktēriju analīzes ķīmiskās un pārtikas ražošanas mikroorganismiem, kuru izmērs ir >0,49 mikroni.


Projekta pirmajā ceturksnī (01.08.2019 – 31.10.2019) SIA Conelum un SIA Apply “EloVISION & EloKIT TBC-Liquid” projekta ietvaros strādāja pie teorētiskās specifikāciju un prasību noteikšanas EloVISION izpētes mikroskopam darbam ar >500nm signāla avotiem, “Auto encoder” metodes izpēte un praktiskiem eksperimentiem datu kompresijai konkrētā tipa paraugiem (iegūtiem ar EloKIT TBC-Liquid metodi), kā arī pētniecības darbi, lai samazinātu inkubēšanas laiku, strādājot ar papildus augšanas faktoriem.

SIA Conelum un SIA Apply īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātībā" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākumā " Atbalsts produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta mērķis ir izpētīt un izstrādāt ELOKIT kvalitatīvu un kvantitatīvu testēšanas protokolu izveidi priekš TBC (total bacteria count) noteikšanas noteikta klāsta šķidros paraugos, ka ari neirontīklubalstītu automatizētu testēšanas sistēmu priekš paātrinātas kvantitatīvās mikrobioloģiskās baktēriju analīzes ķīmiskās un pārtikas ražošanas mikroorganismiem, kuru izmērs ir >0,49 mikroni.


Projekta pirmajā ceturksnī (01.08.2019 – 31.10.2019) SIA Conelum un SIA Apply “EloVISION & EloKIT TBC-Liquid” projekta ietvaros strādāja pie teorētiskās specifikāciju un prasību noteikšanas EloVISION izpētes mikroskopam darbam ar >500nm signāla avotiem, “Auto encoder” metodes izpēte un praktiskiem eksperimentiem datu kompresijai konkrētā tipa paraugiem (iegūtiem ar EloKIT TBC-Liquid metodi), kā arī pētniecības darbi, lai samazinātu inkubēšanas laiku, strādājot ar papildus augšanas faktoriem.